BESTUUR PERSONEEL

Mnr Piet Strydom

Hoof & Akademie

E pos: strydompiet@mweb.co.za

Hoof & Akademie

E pos: strydompiet@mweb.co.za

Jaco Jordaan

Adjunkhoof, Gr 7 Wiskunde

E pos: adjunkhoof@laervolkskool.co.za

Adjunkhoof, Gr 7 Wiskunde

E pos: adjunkhoof@laervolkskool.co.za

Driena Spykerman

Departementshoof Grondslagfase

E pos: drienas@lvvolkies.co.za

Departementshoof Grondslagfase

E pos: drienas@lvvolkies.co.za

Sanet Strydom

Departementshoof Intermediêre- en Seniorfase

EPos: sanets@lvvolkies.co.za

Departementshoof Intermediêre- en Seniorfase

EPos: sanets@lvvolkies.co.za

Tiaan Viljoen

Departementshoof Intermediêre- en Seniorfase 

E Pos: tiaanviljoen89@gmail.com

Departementshoof Intermediêre- en Seniorfase 

E Pos: tiaanviljoen89@gmail.com