Leerderondersteuning

Chirine van Niekerk

SBST-koördineerder, Psigometris, Kinderkinetikus, Leerderondersteuning, Akkommodasies, Ouerleiding, Studiemetodes, Assesserings - chirinev@lvvolkies.co.za

SBST-koördineerder, Psigometris, Kinderkinetikus, Leerderondersteuning, Akkommodasies, Ouerleiding, Studiemetodes, Assesserings - chirinev@lvvolkies.co.za

Melanie Lewis

Remediërende Terapeut,

Ouerleiding, Netbal, Mini-Hokkie, Mini-Tennis

Remediërende Terapeut,

Ouerleiding, Netbal, Mini-Hokkie, Mini-Tennis

Desirie de Beer

Spelterapeut

Spelterapeut

Velda Frankim

Arbeidsterapeut

Arbeidsterapeut