BESTUUR PERSONEEL

Mnr Piet Strydom

Hoof & Akademie
E pos: strydompiet@mweb.co.za

Hoof & Akademie
E pos: strydompiet@mweb.co.za

Jaco Jordaan

Adjunkhoof, Gr 7 Wiskunde
E pos: adjunkhoof@laervolkskool.co.za

Adjunkhoof, Gr 7 Wiskunde
E pos: adjunkhoof@laervolkskool.co.za

Driena Spykerman

Departementshoof
Grondslagfase
E pos: drienas@lvvolkies.co.za

Departementshoof
Grondslagfase
E pos: drienas@lvvolkies.co.za

Sanet Strydom

Departementshoof Intermediêre- en Seniorfase, Gr 7 Engels,

EPos: sanets@lvvolkies.co.za

Departementshoof Intermediêre- en Seniorfase, Gr 7 Engels,

EPos: sanets@lvvolkies.co.za

Tiaan Viljoen

Departementshoof
Intermediêre- en Seniorfase, Gr 7 Huistaal, Rugby Organiseerder, Leiervoog, SW & EBW Vakhoof
E Pos: tiaanviljoen89@gmail.com

Departementshoof
Intermediêre- en Seniorfase, Gr 7 Huistaal, Rugby Organiseerder, Leiervoog, SW & EBW Vakhoof
E Pos: tiaanviljoen89@gmail.com