BEHEERLIGGAAM

Mnr. Mof Krugel

Voorsitter

E Pos:
club1907@laervolkskool.co.za

Voorsitter

E Pos:
club1907@laervolkskool.co.za

Mnr. Cobus Bezuidenhout

Finansies / Tesourier

Finansies / Tesourier

Me. Gerna Fourie

Sekretaresse

Sekretaresse

Mnr. Joel Dietrechsen

Ouerbetrokkenheid

Ouerbetrokkenheid

Mnr. Johan Botha

Projekte

Projekte

Mnr. Piet Uys

Projekte

Projekte

Me. Sanet Strydom

Kultuur / Akademie

Kultuur / Akademie

Mnr. Tiaan Viljoen

Personeel Verteenwoordiger

Personeel Verteenwoordiger

Mnr. Jaco Jordaan

Sport / Geboue & Terrein

Sport / Geboue & Terrein

Mnr. Piet Strydom

Akademie

Akademie

Kobus Wandrag

Sport

Sport

Emile Lewis

Strategiese Beplanning

Strategiese Beplanning

Mnr. Shalto Schoeman

Sekuriteit & Infrastruktuur

Sekuriteit & Infrastruktuur

Mnr. Wynand van Schalkwyk

Projekte

Projekte