ONS AKADEMIE

Die Thinking School Beweging is oorspronklik in Engeland begin en word baie suksesvol daar toegepas. Die beweging le klem op die
kognitiewe kapasiteit van leerders (denke),
selfvertroue van leerders,
manier hoe om leerders met die regte houding toe te rus om die 21ste eeu te oorleef!

Laer Volkskool het in samewerking met die Noordwes Univertiteit die projek onder leiding van Prof. Mary Grosser aangepak. Ons is die enigste skool in Gauteng wat die projek geloods het.

Dit is vir ons belangrik om ons leerders toe te rus met vaardighede wat hulle besonderse en uitstaande mense maak. Daarom het ons besluit op spesifieke strategiee wat hierdie vaardighede uitbou.

Om te akkrediteer as ‘n “Thinking School” moet die skool aan spesifieke kriteria voldoen en strategiee baasraak.

Ons eerste strategie wat aangepak is, was die Denkhoede van De Bono, wat fokus op verskillende denkwyses. Onderwysers is geneig om oor die algemeen feite weer te gee en terug te verwag van leerders. Dit is nodig om leerders toe te rus om meer kreatief te dink rondom ‘n tema, om eie opinies te gee en veral om na positiewe en negatiewe kante van ‘n saak te kyk.

Leerders het hierdie strategie baie geniet en dit word steeds toegepas.

Met ons Akkuraatheidstrategie poog ons om leerders aan te moedig om hul werk volledig en akkuraat te doen. Werk het sienbaar verbeter en leerders raak nou meer bewus van foute wat reggestel kan word.

Die Denkkaart-strategie is ‘n metode om leerders te help om werk op te som en om sekere assosiasies te maak. Wat anders van hierdie kaarte is, is die meta-kognisie vlak wat ingespan word om dieper te delf vir antwoorde wat leerders net as vanselfsprekend aanvaar.Ons Volkies is trots om die voortou in hierdie projek te neem!

Bevorder Groenhoed denke - [KNPDF-zh26789w0] Bevorder Rooihoed denke - [KNPDF-s02679033]

Bevorder Swarthoed denke - [KNPDF-fq26791sh] Bevorder Geelhoed denke - [KNPDF-u126788il]