ADMINISTRATIEWE PERSONEEL

(Kliek op foto vir meer inligting)

Melanie Lewis

Melanie Lewis

Remediërende Terapeut

Chirine van Niekerk

Chirine van Niekerk

School base support team

Gerna Fourie

Gerna Fourie


Sekretaresse
E Pos: volkies@laervolkskool.co.za

Chrisna Meyer

Chrisna Meyer


Finansies
E Pos: finansies@laervolkskool.co.za

Helene Botha

Helene Botha


Bemarking

Volkie Vere Klerewinkel
E Pos: helenebotha@laervolkskool.co.za

Chrissie Mare

Chrissie Mare


Ontvangs
E Pos: admin@laervolkskool.co.za

Tinus Greeff

Tinus Greeff


Faktotum

Cindy Kriel-White

Cindy Kriel-White

Admin

Desirie de Beer

Desirie de Beer

Leerder ondersteuning