ADMINISTRATIEWE PERSONEEL

(Kliek op foto vir meer inligting)

Melanie Lewis

Melanie Lewis

School base support team

Jireh Barnard

Jireh Barnard

School base support team

Gerna Fourie

Gerna Fourie
Sekretaresse
E Pos: volkies@laervolkskool.co.za

Chrisna Meyer

Chrisna Meyer
Finansies
E Pos: finansies@laervolkskool.co.za

Heléne Botha

Heléne Botha
Bemarking

Volkie Vere Klerewinkel
E Pos: helenebotha@laervolkskool.co.za

Chrissie Maré

Chrissie Maré
Ontvangs
E Pos: admin@laervolkskool.co.za

Tinus Greeff

Tinus Greeff
Faktotum